Comune

Comuna Agigea

Scurtă Descriere – Situată la numai 8 km Sud de municipiul Constanţa, comuna Agigea se întinde pe 4528 ha şi este alcătuită din două localităţi rurale, Lazu şi Agigea.

Cele două localităţi sunt despărţite de Canalul Dunăre – Marea Neagră.

Populaţia comunei depăşeşte 4480 de locuitori, majoritatea de naţionalitate română, alături de care întâlnim şi etniile tătară, turcă, şi rromă.

Întinsele suprafeţe agricole aflate pe teritoriul administrativ al comunei au influenţat orientarea economică a localităţii, majoritatea societăţilor comerciale desfăşurând activităţi de comerţ cu produse agricole. Condiţiile de trafic diversificat şi de mare capacitate, Canalul Dunăre – Marea Neagră, linia ferată dublă şi electrificată cu ramificaţii pentru Portul Constanta Sud Agigea şi şoselele naţionale constituie factorii care participă la facilitarea şi deservirea acestor activităţi  de comerţ intern şi internaţional astfel încât Agigea poate deveni în viitor un centru comercial de importanţă vitală.

Localitatea Lazu, subordonată comunei Agigea s-a dezvoltat ca centru rezidenţial. Complexul de case alcătuieşte un cartier modern, dotat cu toate utilităţile, accesibil şi liniştit.

În Agigea există în prezent două sanatorii balneare. Sanatoriul T.B.C. este unicul de acest tip din ţară specializat în tratarea tuberculozei osteo-articulare.

Printre proiectele de dezvoltare vizate se numără autostrada europeană Bucuresti – Istanbul care va străbate comuna Agigea, cât şi înfiinţarea unei burse agricole, a  unor baze sportive şi de agrement nautic.

www.primaria-agigea.ro

 

Comuna Corbu

Scurtă Descriere – Situată la numai 23 de km Nord de municipiul Constanţa, comuna Corbu face parte din localităţile aflate pe litoralul Marii Negre şi are în componenţa sa satele Corbu, Vadu şi Luminiţa.

Comuna Corbu se înscrie în categoria localităţilor rurale mari având o populaţie de peste 5000 de locuitori, majoritatea de naţionalitate română, alături de care există şi etnici de naţionalitate bulgară, maghiară, germană, turcă, etc.

Suprafaţa administrativă a comunei este de 20.000 ha.

Profilul comunei Corbu este preponderent agricol dar dezvoltarea localităţii a fost influenţată şi de industrie şi de tendinţele pieţei imobiliare. De asemenea, datorită aşezării sale geografice între staţiunea Mamaia şi Năvodari la sud şi Delta Dunării la nord, comuna se bucură de un mare potenţial de dezvoltare turistică. În acest context, comuna Corbu oferă multiple posibilităţi de agrement (sporturi nautice, pescuit, circuite moto-cross şi ATV, biciclism) cât şi obiective turistice (cetatea Histria şi cetatea Enisala) şi o tabără de tineret.

Începând cu anul 2008, comuna Corbu este gazda festivalului “Zece pentru mare” la care participă artişti români foarte apreciaţi.

www.primariacorbu.ro

Comuna Cumpăna

Scurtă Descriere – Comuna Cumpăna este situată la Sud-Vest de oraşul Constanţa, la o distantă de 5 km şi are o populaţie de circa 14.000 de locuitori. Comuna este compusă din satele Cumpana şi Straja. Suprafaţa administrativă a localităţii este de 496 ha.

Profilul comunei Cumpăna este preponderent agrar, determinat de condiţiile climatice şi de sol favorabile anumitor culturi şi  în acelaşi timp de proximitatea faţă de municipiul Constanţa care reprezintă o importanta piaţă de desfacere. În consecinţă, aceşti factori au impus dezvoltarea acestor ramuri de producţie care au atras venituri importante pentru comună.

În ultimii ani, Cumpăna s-a dezvoltat şi ca zonă rezidenţială. Extinderea infrastructurii de canalizare şi alimentare cu gaze şi construcţia unor mari supermarket-uri în apropiere au accelerat acest proces. De curând, localitatea a primit indicatorul de sat european pentru Centrul Comunitar Sfânta Maria: grădiniţa cu program normal şi prelungit, Şcoala de Balet, Muzeul Satului, Telecentru şi un Centru de Formare şi Perfecţionare Profesională.

www.primaria-cumpana.ro

Comuna Lumina

Scurtă Descriere – Aşezată la 17 km Nord de municipiul Constanţa, comuna Lumina are o populaţie de 7389 de persoane si este alcătuită din satele Sibioara şi Oituz.

Suprafaţa administrativă a localităţii este de 4875 ha.

Comerţul ocupă primul loc în structura economiei locale pe domenii de activitate, fiind urmat de agricultură, creşterea animalelor şi industria extractivă a produselor de carieră.

Deşi dispune de un mare potenţial de dezvoltare, comuna Lumina se plasează încă în contextul tranziţiei economice. În aceste condiţii, se urmăreşte dezvoltarea şi modernizarea agriculturii, extinderea infrastructurii de utilităţi şi creşterea serviciilor. În prezent, în comună îşi desfăşoară activitatea 4 cabinete medicale individuale de  medicină de familie, un cabinet stomatologic, trei farmacii, două cămine culturale, patru şcoli generale şi trei grădiniţe.

www.primaria-lumina.ro

Comuna Mihail Kogălniceanu

Scurtă Descriere – Mihail Kogălniceanu se află la o distanţă de 26 km Nord-Vest de municipiul Constanţa. Comuna are o suprafaţă de 16 551 ha şi o populaţie de 10 114 locuitori, majoritatea români, alături de care convieţuiesc etnici aromâni, turci, tătari, rromi şi germani. Localităţile pe care comuna le are în subordine sunt Palazu Mic şi Piatra.

Activitatea economică principală desfăşurată în comună este agricultura, urmată de industrie şi comerţ. De asemenea, existenţa  Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu şi a bazei militare NATO a dus la dezvoltarea serviciilor şi la o creştere economică semnificativă la nivelul comunei.

Aşezare cu un bogat trecut istoric, comuna M. Kogălniceanu se poate lăuda cu obiective istorico-culturale importante, printre care: sistemul de apeducte roman, aşezările  neolitice Sitorman (cultura Hamangia şi Gumelniţa), Biserica Romano-Catolică în stil gotic, Muzeul Etnografic Aromân etc.

www.mk-primaria.ro

Comuna Poarta Albă

Scurtă Descriere – Comuna Poarta Albă este situată la 24 km Nord-Vest de municipiul Constanţa şi are în componenţă următoarele sate: Poarta Alba – reşedinţă de comună şi Nazarcea. Comuna este străbătută pe toată lungimea sa, de la nord la sud, de drumul european – DE 60 – Bucureşti – Constanţa.

Suprafaţa comunei Poarta Albă este de 6553 de hectare, dintre care 358 de hectare sunt situate în intravilan. Populaţia comunei este de cca.  4790 de locuitori, majoritatea locuitorilor fiind de naţionalitate română alături de care coexistă etnici turci şi tătari.

Profilul economic al comunei Poarta Albă este axat pe agricultură, zootehnie (cultura cerealelor, a viţei de vie, legumicultura, creşterea animalelor, prestări servicii în agricultură) şi  comerţ. Pe raza comunei Poarta Albă se află situat şi penitenciarul de maximă siguranţă cu acelaşi nume, construit iniţial pentru cazarea deţinuţilor folosiţi la lucrările de amenajare ale canalului Dunăre – Marea Neagră.

În comună funcţionează în prezent 3 grădiniţe, 3 şcoli şi un liceu şi îşi desfăşoară activitatea şi un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice.

www.primariapoartaalba.ro

Comuna Tuzla

Scurtă Descriere – Comuna Tuzla este situată la o distanţă de 20 km sud de municipiul Constanţa şi are o populaţie de 6228 persoane, majoritatea de naţionalitate română, alături de care întâlnim şi etniile tătară, turcă şi rromă. Comuna are o economie echilibrată bazată pe agricultură, industrie, construcţii, pescuit, piscicultură, comerţ, etc.

Aflată pe litoralul Marii Negre, Tuzla beneficiază de o plajă îngustă, sălbatică şi pitorească, foarte căutată de cei care apreciază  liniştea.

Tuzla a devenit un punct de atracţie major pentru amatorii de senzaţii tari deoarece pe  Aerodromul Tuzla  se efectuează salturi cu paraşuta şi zboruri de agrement. De asemenea, Aerodromul Tuzla este gazda Aero G.P-ului “Tuzla Fly In”, eveniment aviatic (echivalent al formulei 1) care concentrează  cei mai buni piloţi militari şi civili din ţară şi din străinătate într-un remarcabil spectacol de acrobaţie.

www.tuzla.ro

Comuna Valu lui Traian

Scurtă Descriere – Aflată la numai 8 km Vest de municipiul Constanţa, Comuna Valu lui Traian are o populaţie de 8224 de  persoane şi este formată dintr-o singură localitate ce a luat naştere prin contopirea satelor Valea Seacă şi Valu lui Traian. Din punct de vedere economic, activitatea principală este agricultura.

În ultimii ani, modernizarea infrastructurii şi investiţiile masive făcute  în direcţia urbanizării zonei au făcut ca Valu lui Traian să se dezvolte într-un ritm extrem de rapid, tot mai mulţi locuitori ai oraşelor învecinate optând pentru un domiciliu stabil în comună. Ca o consecinţă firească, comuna a devenit o importantă zonă rezidenţială.

În momentul de faţă, în comuna Valu lui Traian funcţionează două şcoli, două grădiniţe, trei biserici şi trei geamii, şase cabinete de medicină de familie, patru de stomatologie şi trei farmacii. Printre proiectele pentru care s-au făcut deja demersuri se află canalizarea, pavarea trotuarelor, o nouă grădiniţă, asfaltarea drumurilor în proporţie de 100%, o staţie de sortare a gunoiului, mai multe parcuri si o piaţă agro-alimentară.

www.valu-lui-traian.ro

Comentariile nu sunt permise.