Obiective

Obiectivele strategice ale Polului Naţional de Creştere Constanta au fost stabilite în concordanţă cu : 

 • Creşterea rolului economic şi social al Polului Naţional de Creştere Constanţa, prin adoptarea unei abordări policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a municipiului Constanta şi a arealului său de influenţă (cele 14 localităţi ce formează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa)
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii în interiorul şi în exteriorul municipiului Constanţa şi în arealul său de influenţă, realizând conexiuni cu zonele din imediata vecinătate
 • Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Polului Naţional de Creştere Constanţa
 • Creşterea calităţii infrastructurii sociale din Polul Naţional de Creştere Constanţa
 • Creşterea competitivităţii in vederea stimulării mediului de afaceri local

Obiectiv strategic 1: CONSTANŢA LOCUITORILOR

 • îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor şi creşterea atractivităţii zonei,  astfel încât sa devină un loc plăcut în care să munceşti, să studiezi, să trăieşti
 • accesul tuturor locuitorilor la o infrastructură de calitate (infrastructura publică urbană, infrastructura de bază ce deserveşte furnizarea serviciilor publice, infrastructura de transport, infrastructura de comunicaţii etc.)
 • accesul la o locuinţă decentă în condiţii de siguranţă, accesul la servicii de sănătate, servicii de educaţie, cultură şi servicii sociale de calitate, într-un mediu durabil.

 Obiectiv strategic 2: CONSTANŢA TURIŞTILOR

Acest obiectiv vizează crearea unei zone turistice maritime, atractivă şi competitivă pentru turiştii români şi străini prin:

 • poziţia sa geografică cu potenţial turistic de o mare diversitate
 • statutul de cel mai important centru turistic al tarii.
 •  posibilitatea practicării diferitelor forme de turism: litoral, balnear şi de agrement, cultural, religios, etnic, ecoturism, turism de afaceri şi congrese etc.,
 • exploatarea potenţialului natural favorabil de care dispune municipiul Constanta şi arealul său de influenţă
 • valorificarea patrimoniului cultural, istoric si arheologic
 •  lansarea de produse turistice noi menite să permanentizeze interesul asupra zonei pe întreaga perioada a anului.
 • dezvoltarea durabilă a turismului

Toate acestea vor conduce la ridicarea ofertei turistice litorale la standarde occidentale, la revigorarea tuturor staţiunilor ce fac parte din Zona Metropolitană Constanţa şi în mod particular la redobândirea statutului staţiunii Mamaia de „ perlă a rivierei româneşti”.

Obiectiv strategic 3: CONSTANŢA INVESTITORILOR

 • creşterea investiţiilor străine directe, dar şi autohtone, îndeosebi în ramurile cu potenţial de creştere economică mare
 • încurajarea sectorului terţiar şi a acelor activităţi economice care generează valoare adăugată mare
 • dezvoltarea de infrastructuri performante de legătură la nivel regional, naţional şi european ierarhizate coerent (autostrăzi, drumuri exprese, dezvoltare unor linii aeriene de descărcare cargo si crearea de noi capacităţi de dezvoltare şi procesare în porturile maritime şi fluviale cât şi înfiinţarea de noi linii de transport maritime / fluviale / aeriene)
 • dezvoltarea cooperării transfrontaliere în cadrul Euroregiunii Mării Negre şi cooperare transfrontalieră România-Bulgaria
 • dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare în meserii şi profesii de înaltă specializare şi utilizarea resursei umane ca factor de dezvoltare economică.

Comentariile nu sunt permise.