Protocol tripartit MDRT/MFP/ADR Sud-Est

  • 38391 / 18.06.2009 – Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Locuinţei (MDRL), reprezentat prin dl. Vasile BLAGA, în calitate de ministru
  • 92151 / 17.06.2009 – Ministerul Finanţelor Publice (MFP), reprezentat prin dl. Gheorghe POGEA, în calitate de ministru
  • 5116 / 22.06.2009 – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR-SE), reprezentată prin dna. Luminiţa MIHAILOV, în calitate de director general

denumite în continuare „Părţi”

convin să încheie următorul protocol tripartit privind cooperarea interinstituţională în ceea ce priveşte selectarea şi ulterior activitatea coordonatorului de pol de creştere Constanţa.

Protocol tripartit – Document

Comentariile nu sunt permise.