Programul de Dezvoltare Regională a României – Eveniment lansare

Programul de Dezvoltare Regională a României

La invitația Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, reprezentanţii Polului de Creştere Constanţa au participat în data de 18 februarie 2013 la evenimentul de lansare a programului de consultanță demarat de Banca Mondială – „Programul de Dezvoltare Regională a României”, ce a avut loc la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, București.

Scopul evenimentului l-a constituit lansarea unui program de consultanță demarat de Banca Mondială – „Programul de Dezvoltare Regională a României” în vederea îmbunătățirii absorbției fondurilor structurale pentru perioada 2007-2013, precum și pentru pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020. De asemenea, se vor prezenta activitățile, obiectivele și rezultatele ce vor fi obținute ca urmare a serviciilor de consultanță oferite în cadrul acestui program.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) colaborează cu experții Băncii Mondiale în cadrul a cinci acorduri de consultanță, finanțate din fonduri europene. Consultanța acordată are ca obiectiv creșterea capacității de planificare și elaborarea de strategii în domenii care au legătură cu dezvoltarea regională și teritorială. Totodată, are loc o evaluare a perioadei de programare 2007-2013, pentru o mai bună programare a viitorului pachet financiar multianual alocat României pentru dezvoltare regională.

La eveniment au participat reprezentanţi ai DG REGIO (Direcția Generală pentru Politica Regională a Comisiei Europene), ai Băncii Mondiale şi ai instituţiilor româneşti implicate în dezvoltarea regională: Ministerul Fondurilor Europene, agenţiile pentru dezvoltare regională, coordonatorii Polilor de dezvoltare, Institutul Naţional de Statistică, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Registrul Urbaniştilor din România, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Facultatea de Geografie a Universităţii Bucureşti, Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale din cadrul ASE Bucureşti şi Institutul de Economie Naţională.

Cele cinci proiecte aflate în derulare se referă la:

  1. consolidarea capacităţii de planificare spaţială, ca o precondiţie pentru dezvoltarea urbană – prin dezvoltarea unui sistem integrat şi armonizat de planificare urbană, care să permită corelarea politicilor publice de investiţii,
  2. creşterea capacităţii de planificare strategică şi a impactului economic pentru polii de creştere: analiza funcţională şi socio-economică a polilor de creştere şi evaluarea planurilor de dezvoltare a acestora,
  3. propunerea unor modele de selecţie a proiectelor, mai bine orientate către strategiile de dezvoltare, obiectivele şi indicatorii de program,
  4. facilitarea comunicării şi colaborării între Autoritatea de Management a programului şi Organismele Intermediare pentru sprijinirea beneficiarilor,
  5. elaborarea strategiilor de integrare pentru zonele de sărăcie şi comunităţile defavorizate (în special cele de romi).

Comentariile nu sunt permise.