Ministere şi Autorităţi de Management

Autoritatea de Management pentru PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative – Ministerul Administraţiei şi Internelor, http://www.fonduriadministratie.ro/  

Autoritatea de Management pentru PO Asistenţă Tehnică – Ministerul Finanţelor Publice, www.poat.ro, www.mfinante.ro

Autoritatea de Management pentru POS Transport – Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, www.mt.ro  

Autoritatea de Management pentru POS Mediu – Ministerul Mediului şi Pădurilor, www.mmediu.ro      

Autoritatea de Management pentru POS Creşterea Competitivităţii Economice – Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, www.minind.ro  

Autoritatea de Management pentru POS Dezvoltarea Resurselor Umane – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, www.fseromania.ro  

Autoritatea de Management pentru PO Regional – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.inforegio.ro  

Autoritatea Comună de Management pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.ro-ua-md.net, www.mdrl.ro

Autoritatea Comună de Management pentru Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.blacksea-cbc.net, www.mdrl.ro  

Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.cbcromaniabulgaria.eu, www.mdrl.ro

Autoritatea de Management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.mdrl.ro, www.romania-serbia.net     

 

Comentariile nu sunt permise.