Proiect Perfecţionare pentru Dezvoltare

UNIUNEA EUROPEANĂ SPRIJINĂ ÎMBUNĂTĂŢIREA STANDARDELOR ŞI PERFORMANŢELOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa”, în calitate de promotor şi solicitant, demarează implementarea proiectului “PERFECŢIONARE pentru DEZVOLTARE” cod SMIS 20795 având drept obiectiv general crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al Zonei Metropolitane Constanţa prin creşterea capacităţii administrative în domeniul absorbţiei Fondurilor Structurale.

Proiectul “PERFECŢIONARE pentru DEZVOLTARE” contribuie la creşterea capacităţii administrative şi instituţionale a autorităţilor publice locale din Zona Metropolitană Constanţa în perspectiva accesării diverselor programe de finanţare, în special a Axei 1 a Programului Operaţional Regional, Polul Naţional de Creştere Constanţa beneficiind în acest sens de o finanţare nerambursabilă dedicată de 90,32 milioane euro. Scopul proiectului constă în perfecţionarea a 43 funcţionari, care îşi desfăşoară activitatea în cele 15 unităţi administrativ-teritoriale ce compun Zona Metropolitană Constanţa şi în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară , în domeniul managementului de proiect şi gestionării asistenţei financiare nerambursabile provenind de la Uniunea Europeană.

Proiectul are o valoare totală eligibilă de 412.670,00 lei din care 350.769,50 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 53.647,10 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional iar cofinanţarea eligibilă a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa” la realizarea acestui proiect efiind de 8.253,40 lei.

Durata implementării proiectului este de 12 luni.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa”, reprezentată de cele 14 unităţi administrativ-teritoriale componente ale asociaţiei, precum şi Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de membru fondator al asociaţiei, are ca partener în proiectul “PERFECŢIONARE pentru DEZVOLTARE” Municipiul Constanţa, prin Primăria Municipiului Constanţa Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin PODCA 2007-2013.

Pentru relaţii suplimentare in legatură cu proiectul “PERFECŢIONARE pentru DEZVOLTARE”, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0341/176.415., fax: 0341/176.416; email: adrian.craciun@zmc.ro , persoană de contact d-l. Adrian Crăciun – Coordonator Strategii şi Programe de Dezvoltare.

Comunicat de Presă

Comentariile nu sunt permise.