Parcare Verde – Constanţa

„PARCARE VERDE – CONSTRUIREA UNEI PARCĂRI SUPRAETAJATE, ZONA SPITAL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CONSTANŢA, JUDEŢUL CONSTANŢA” – PROIECT SEMNAT ÎN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE AL POLULUI NAŢIONAL DE CREŞTERE CONSTANŢA

Primăria Municipiului Constanţa, în calitate de beneficiar, a semnat, în data de 20.04.2011, ora 16.00, semnarea contractului de finanţare aferent proiectului „Parcare verde – construirea unei parcări supraetajate, zona Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul Constanţa, contract finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere, D.M.I. Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: poli de creştere.

La semnarea contractului au participat domnul Radu Ştefan Mazăre, primarul municipiului Constanţa, doamna Elena Udrea, ministrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, reprezentanţii Polului National de Creştere Constanţa, reprezentanţi ai Organismului Intermediar pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, precum şi ai Autorităţii de Management a Programului Operaţional Regional.

Proiectul face parte din Lista de proiecte aferentă Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa, având ca obiectiv general creşterea calităţii vieţii locuitorilor oraşului Constanţa prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, în contextul creării de noi locuri de muncă şi protejării mediului înconjurător.

În vederea atingerii obiectivului general, proiectul îşi propune:

  • îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile publice de sănătate oferite de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Constanţa prin construirea unei parcări supraetajate cu o capacitate de 265 de locuri;
  • introducerea conceptului de Clădire Verde în spaţiul public urban prin construirea „Parcării Verzi” şi crearea a 15 noi locuri de muncă permanente

Proiectul are o valoare totală eligibilă de 16.899.170,86 lei din care 10.983.227,13 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională si 2.412.619,27 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional. Cofinanţarea eligibilă a Primăriei Municipiului Constanţa la realizarea acestui proiect fiind de  273.384,63 lei.

Durata implementării proiectului este de 17 luni.

Municipiul Constanţa a fost desemnat pol de creştere prin HG nr. 998/2008 şi a primit o alocare de 90,32 milioane Euro în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1, domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul Poli de Creştere.

Descarcă Comunicat Descarcă Prezentare PowerPoint

Comentariile nu sunt permise.