Reabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea serviciilor urbane la Năvodari prin PID Constanţa

REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR URBANE LA NĂVODARI

PRIN PID CONSTANŢA 

Polul de Creştere Constanţa anunţă depunerea la Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional a cererii de finanţare pentru proiectul “Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa şi platforma industrială Năvodari prin lărgirea şi modernizarea Bulevardului Mamaia – Năvodari”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor prin crearea de locuri noi de muncă, creşterea atractivităţii oraşului pentru investitori şi turişti prin accesul la o infrastructură urbană de calitate – dezvoltarea infrastructurii de transport şi creşterea gradului de accesibilitate atât în interiorul, cât şi în exteriorul localităţilor.

Proiectul are o valoare totală eligibilă de 58.303.282,62 lei, din care 46.137.774,61 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 11.174.366,64 lei contribuţia solicitantului, având ca principal rezultat îmbunătăţirea accesului între municipiul Constanţa şi platforma industrială Năvodari prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia – Năvodari, dezvoltarea şi valorificarea potenţialului economic al zonei, creşterea gradului de accesibilitate a Oraşului Năvodari în vederea valorificării potenţialului turistic al zonei şi creşterea rolului acestuia în dezvoltarea judeţului Constanţa.

Durata implementării proiectului este de 24 luni. 

Pentru relaţii suplimentare în legatură cu proiectul “Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa şi platforma industrială Năvodari prin lărgirea şi modernizarea Bulevardului Mamaia – Năvodari”, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0745/038.985, fax: 0241/761.606; email: adi_ctin@yahoo.com , persoană de contact d-l Constantin Petrică Adrian – Manager de proiect.

Comunicat de presă

Comentariile nu sunt permise.