Întâlnire AM POAT – Bucureşti, decembrie 2012

Întâlnire AM POAT – Bucureşti, decembrie 2012

Reprezentanţii Biroului Coordonator Pol de Creştere Constanţa au participat în data de 19 decembrie 2012 la „Conferinţa Anuală privind Asistenţa Tehnică” organizată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (AM POAT), structură din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.

”Unul dintre subiectele importante ale agendei a fost prezentarea stadiului implementării POAT, prezentare ce a subliniat că rata de absorbţie a programului este de 18,5%, progresul înregistrat fiind în principal datorat Axei prioritare care sprijină implementarea Instrumentelor Structurale şi coordonarea programelor operaţionale.

De asemenea în cadrul conferinţei au fost prezentate 4 proiecte reprezentative, finanţate din POAT. Acestea sunt proiecte de succes, unele dintre ele, aflându-se încă în implementare, cum ar fi proiectul ce susţine finanţarea Centrului de Informare pentru Instrumente Structurale, centru ce şi-a început activitatea la începutul anului 2012 şi care are ca scop principal informarea publicului larg cu privire la toate aspectele legate de Instrumentele Structurale.

Un alt proiect important finanţat din POAT este şi Facilitatea de Asistenţă Tehnică, proiect ce se adresează beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari ai programului. Acest proiect are ca principale activităţi rezolvarea urgentă a blocajelor de natură procedurală şi legală, legată de implementarea Instrumentelor Structurale, cu caracter orizontal; îmbunătăţirea în general a funcţionării sistemului printr-o serie de analize şi studii, care să furnizeze recomandări şi linii directoare comune pentru mai multe programe operaţionale; sprijinirea schimbului de experienţă şi „bune practici” la nivelul întregului sistem şi sprijinirea beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari în elaborarea/revizuirea unor documentaţii de proiect sau de atribuire.

Evenimentul a reunit aproape o sută de participanţi din rândul instituţiilor cu atribuţii în gestionarea Instrumentelor Structurale (Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Autorităţi de Management, Organisme Intermediare, Autoritatea de Certificare şi Plată), altor instituţii publice, precum şi al organizaţiilor non-guvernamentale.”

Sursa: AM POAT (www.poat.ro)

Comentariile nu sunt permise.