Întâlnire de lucru la Poiana Braşov – martie 2013

Întâlnire de lucru la Poiana Braşov 28 februarie –  2 martie 2013

Reprezentanţii Polului de Creştere Constanţa au participat în perioada 28 februarie – 02 martie 2013 la o întâlnire de lucru cu tema Polii de Creştere din România – Analiza implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare din România, organizată de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru prin Biroul Coordonator Pol de Creştere Braşov la Braşov.

Poiana Brasov -2

La eveniment au participat domnul Gabriel Friptu, director general in Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, doamna Livia Chiriţă, director general AM POAT, domnul Cătălin Surdeanu, director general adjunct în cadrul AMPOR, domnul Simion Creţu, director general ADR Centru, precum şi alte persoane cu funcţii de decizie din Ministerul Fondurilor Europene şi MDRAP. Tema principală a lucrărilor a constituit-o activitatea polilor de creştere din România şi continuitatea dezvoltării urbane în perioada de programare 2014 – 2020.

Poiana Brasov-1

Scopul acestei intalniri de lucru l-a constituit analiza modului în care sunt implementate proiectele de dezvoltare iîn cadrul marilor areale urbane. Pentru fiecare dintre cei 7 poli de creştere din România, nominalizaţi prin HG 998/2008, a fost discutată situaţia proiectelor depuse şi finanţate. Aceste areale urbane mari, în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, reprezintă zone cu o problematică foarte complexă, a cărei abordare integrată va fi extinsă şi în perioada următoare de programare. Pe langă proiectele de asistenţă tehnică ale AM POR relevante, invitaţii prezenţi la Poiana Braşov au discutat şi despre Planurile de mobilitate urbană durabilă pentru polii de creştere in Romania. O atenţie specifică a fost acordată raportului intermediar realizat asupra „Acordului pentru serviciile consultative cu privire la acordarea asistenţei către MDRAP” de Banca Mondială. Acest acord prevede actualizarea planificării strategice şi a impactului economic al polilor de creştere, deoarece în perioada 2014-2020 dezvoltarea din cadrul Polilor de creştere trebuie abordată unitar şi prin continuitate cu proiectele deja demarate. O altă tema de discuţie a fost cea a îmbunătăţirii eficienţei energetice şi utilizarea resurselor regenerabile, în viitoarele „oraşe energetice”.

Comentariile nu sunt permise.