Întâlnire CM POAT – Bucureşti, noiembrie 2012

Întâlnire CM POAT – noiembrie 2012, Bucureşti

La invitaţia Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, reprezentanţii Polului de Creştere Constanţa au participat în data de 14 noiembrie 2012 la reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (CM POAT), ce a avut loc la Hotel Crowne Plaza – Bucureşti.

Evenimentul a avut ca scop analizarea stadiului implementării programului, propunerea de realocare şi modificare a indicatorilor în cadrul POAT şi planificarea asistenţei tehnice pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020.

Temele principale de discuţie din cadrul întâlnirii au fost următoarele:

  • Stadiul implementării POAT, cu referire la evoluţia generală a POAT şi la perspectivele financiare;
  • Coordonarea expertizei financiare internaţionale (Banca Mondială, Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare) şi utilizarea acestei expertize pentur soluţionarea unor aspecte orizontale la nivelul sistemului Instrumente Structurale;
  • Propunere de realocare şi modificare a indicatorilor în cadrul POAT;
  • Propunere privind modificarea POAT în vederea clarificării eligibilităţii intervenţiilor privind perioada de programare 2014-2020;
  • Planificarea asistenţei tehnice pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020;
  • Comunicarea privind Instrumentele Structurale şi Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.

Comentariile nu sunt permise.