Planul Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa reprezintă o nouă politică publică prin intermediul căruia administraţiile locale ce fac parte din Zona Metropolitană Constanţa urmăresc soluţionarea tuturor nevoilor şi problemelor cu care se confruntă municipiul Constanţa şi arealul său de influenţă.

Monitorizarea şi evaluarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa reprezintă două activităţi ce se vor desfăşura atât în timpul cât şi după implementarea Planului Integrat de Dezvoltare al Zonei Metropolitane Constanţa urmărind astfel stabilirea gradului de realizare atât a obiectivului general al Programului Operaţional Regional cât şi a obiectivelor strategice identificate la nivelul Polului Naţional de Creştere Constanţa.

În aceste condiţii evaluarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa se va realiza în conformitate cu următorii indicatori specificaţi în Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 – “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul – poli de creştere.

Obiectivele strategice ale Polului Naţional de Creştere Constanta au fost stabilite în concordanţă cu :

  • Creşterea rolului economic şi social al Polului Naţional de Creştere Constanţa, prin adoptarea unei abordări policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a municipiului Constanta şi a arealului său de influenţă (cele 14 localităţi ce formează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa)
  • Îmbunătăţirea accesibilităţii în interiorul şi în exteriorul municipiului Constanţa şi în arealul său de influenţă, realizând conexiuni cu zonele din imediata vecinătate
  • Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Polului Naţional de Creştere Constanţa
  • Creşterea calităţii infrastructurii sociale din Polul Naţional de Creştere Constanţa
  • Creşterea competitivităţii in vederea stimulării mediului de afaceri local