Indicatori de monitorizare şi evaluare 

Planul Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa reprezintă o nouă politică publică prin intermediul căruia administraţiile locale ce fac parte din Zona Metropolitană Constanţa urmăresc soluţionarea tuturor nevoilor şi problemelor cu care se confruntă municipiul Constanţa şi arealul său de influenţă.

Monitorizarea şi evaluarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa reprezintă două activităţi ce se vor desfăşura atât în timpul cât şi după implementarea Planului Integrat de Dezvoltare al Zonei Metropolitane Constanţa urmărind astfel stabilirea gradului de realizare atât a obiectivului general al Programului Operaţional Regional cât şi a obiectivelor strategice identificate la nivelul Polului Naţional de Creştere Constanţa.

În aceste condiţii evaluarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa se va realiza în conformitate cu următorii indicatori specificaţi în Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 – “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul – poli de creştere:

1. Indicatori de realizare imediată (“output”) 

 •  Clădiri reabilitate/modernizate şi pregătite pentru noi activităţi economice/sociale –infrastructură urbană (nr.)
 • Suprafaţa clădirilor reabilitate/modernizate şi pregătite pentru noi activităţi economice/sociale- infrastructură urbană (mp)
 • Suprafaţa spaţiilor publice modernizate – infrastructură urbană (mp)
 • Echipamente pentru siguranţa populaţiei – infrastructură urbană (nr)
 • Lungimea reţelei de transport public extinsă/reabilitată (km)
 • Obiective de patrimoiu restaurate/amenajate – patrimoniu cultural local în mediul urban (nr)
 • Obiective de patrimoniu restaurate/amenajate- patrimoniu cultural naţional (nr)
 • Obiective de patrimoniu restaurate/amenajate – patrimoniu UNESCO (nr)
 • Structuri nou create de sprijinire a afacerilor (nr)
 • Structuri extinse/modernizate de sprijinire a afacerilor (nr)
 • Suprafaţa utilă nou creată a structurilor de afaceri (mp)
 • Suprafaţa utilă extinsă / modernizată a structurilor de afaceri (mp)
 • Centre sociale reabilitate /modernizate / echipate – infrastructura pentru servicii sociale (nr)

 

2. Indicatori de rezultat (“rezult”)

 • Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor – infrastructură urbană (nr)
 • Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor – transport urban (nr)
 • Vizitatori la obiective turistice – patrimoniu cultural local în mediul urban (nr)
 • Vizitatori la obiective turistice – patrimoniu cultural naţional (nr)
 • Vizitatori la obiective turistice – patrimoniu UNESCO (nr)
 • IMM atrase în structuri de afaceri (nr)
 • Rata de ocupare a structurilor de afaceri (%)
 • Locuri de muncă nou create: infrastructură pentru afaceri, din care (nr)
 • Locuri de munca nou create: infrastructură pentru afaceri, femei (nr)
 • Locuri de munca nou create: infrastructură pentru afaceri, bărbaţi (nr)
 • Creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată / modernizată / echipată – infrastructură pentru servicii sociale, din care: (%)
 • Creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructură reabilitată / modernizată / echipată – infrastructură pentru servicii, femei: (%)
 • Creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructură reabilitată / modernizată / echipată – infrastructură pentru servicii, bărbaţi (%)
 • Persoane de etnie rromă care beneficiază de infrastructură reabilitată / modernizată / echipată – infrastructură pentru servicii sociale (nr)