Prin HG 998/2008 “Hotărâre pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională“ au fost desemnaţi 7 poli de creştere:

 • Iaşi – pentru Regiunea  Nord-Est
 • Constanţa – pentru Regiunea Sud-Est
 • Ploieşti  pentru Regiunea Sud
 • Craiova  pentru Regiunea Sud-Vest
 • Timişoara  pentru Regiunea Vest
 • Cluj-Napoca – pentru Regiunea Nord-Vest
 • Braşov  pentru Regiunea Centru

 Biroul Coordonare Pol de Creştere care are ca principale atribuţii:

 • stabilirea unei relaţii de colaborare şi consultare permanentă cu liderul Polului de Creştere (preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară constituită la nivelul Polului de Creştere Constanţa) precum şi cu celelalte autorităţi locale din cadrul polului;
 • facilitarea legăturii dintre autorităţile centrale şi cele locale implicate în elaborarea şi implementarea Planului Integrat de Dezvoltare (PID);
 • acordarea de sprijin si coordonare în elaborarea şi implementarea PID;
 • sprijinirea implementării proiectelor incluse în lista de proiecte din PID;
 • participarea la monitorizarea respectării graficului de implementare a proiectelor şi îndeplinirii indicatorilor ce s-au stabilit în PID;
 • contribuie la campania de promovare şi informare referitoare la polul de creştere, asigurând transparenţa şi vizibilitatea activităţilor finanţate în cadrul polului;
 • elaborarea de rapoarte periodice sau ad hoc privind stadiul implementării proiectelor incluse în PID şi transmiterea lor la Ministerul Finanţelor publice (MFP), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) şi directorului general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR).

Constanţa – pol de creştere pentru turism şi activităţi portuare

Zona Metropolitană Constanţa este un centru multifuncţional competitiv al României şi principalul polarizator economic în regiunea Mării Negre. Prin dezvoltarea durabilă a întregii zone şi reducerea discrepanşelor actuale de dezvoltare dintre cele 14 localităţi care compun Polul de Creştere, Constanţa va fi o metropolă europeană, o zonă turistică în expansiune, cu o economie în creştere rapidă şi un standard de viaţă ridicat pentru toţi locuitorii săi.
Profilul economic tradiţional al Polului de Creştere Constanţa se axează deopotrivă pe activităţile economice specifice portului şi sectorului terţiar, precum şi pe turism. Poziţia sa geo–strategică conferă Polului de Creştere Constanţa oportunităţi economice importante în ceea ce priveşte exploatarea resurselor de hidrocarburi din bazinul Mării Negre, precum şi a potenţialului energetic eolian de care dispune zona.